Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej strony.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy je nam podajesz. Mogą to być np. dane, które użytkownik wprowadza w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdą Państwo na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne stron trzecich i narzędzia

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest anonimowa, nie można ustalić jego tożsamości. Nie są przechowywane żadne pliki cookie i nie współpracujemy z dostawcami zewnętrznymi w zakresie analizy.

Można zgłosić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Zasady ochrony prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest:

Patrick Kühne
Kolpingstr. 12
04416 Markkleeberg

E-mail: patrick@101places.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa ochrony danych osobowych, osoba zainteresowana ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych jest państwowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się nasza firma. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe znajdują się w poniższym linku: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku.

3. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Pliki cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookies to tzw. pliki cookies sesyjne. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i zezwalał na pliki cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki cookie i raporty dotyczące danych dostępowych
Używamy "cookies sesyjnych" z VG Wort, Monachium, do pomiaru dostępu do tekstów, aby zarejestrować prawdopodobieństwo kopiowania. Pliki cookie sesji to małe jednostki informacji, które dostawca przechowuje w pamięci RAM komputera odwiedzającego. W pliku cookie sesji zapisywany jest losowo wygenerowany unikalny numer identyfikacyjny, tzw. ID sesji. Ponadto plik cookie zawiera informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Pliki cookie sesji nie mogą przechowywać żadnych innych danych. Pomiary te są przeprowadzane przez firmę INFOnline GmbH zgodnie ze skalowalną metodą pomiaru centralnego (SZM). Pomagają one określić prawdopodobieństwo egzemplarzowe poszczególnych tekstów w celu wynagrodzenia roszczeń prawnych autorów i wydawców. Nie zbieramy danych osobowych za pomocą plików cookies.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług i treści cyfrowych

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, na przykład instytucji kredytowej, której zlecono przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko w przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

4. wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa została odwiedzona przez Państwa adres IP. Czcionki Google Web Fonts są stosowane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka z Twojego komputera.

Więcej informacji o Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

5. programy partnerskie

Uczestniczymy w programach afiliacyjnych lub partnerskich. Reklamy i linki do zewnętrznych stron są zintegrowane na naszych stronach przez reklamodawców, na których możemy zarobić poprzez zwrot kosztów reklamy. Pliki cookie są wykorzystywane w tym celu, aby móc śledzić pochodzenie zamówień. Dzięki temu portale partnerskie mogą rozpoznać, że kliknęli Państwo na link partnerski na naszej stronie.

Zapisywanie "partnerskich plików cookie" odbywa się na podstawie art. 6 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma w tym uzasadniony interes, ponieważ wysokość jego wynagrodzenia partnerskiego można ustalić tylko dzięki plikom cookie.

Na naszych stronach zintegrowaliśmy widżety reklamowe niektórych dostawców. Jednak te przekazują dane tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie na linki widgetu i przejdzie do odpowiedniego dostawcy.

Współpracujemy m.in. z następującymi programami partnerskimi. W nawiasach znajdziesz politykę prywatności danego dostawcy programu partnerskiego.

  • GetYourGuide (https://www.getyourguide.de/privacy_policy)
  • Tiqets.com (https://www.tiqets.com/de/datenschutzrichtlinien/)
pl_PL